Kişilerin bireylerarası farklılıklarının saptanmasında, bu farklılıkların bireylerin davranışları üzerindeki etkisini belirlemede ve yordamada psikolojik testlere başvurulur. Ayrıca bireylerin psiko-sosyal güçlerini ya da yetersizliklerini saptamak, yaşamlarını etkin bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak açısından da psikolojik testler önemlidir.

 • Scid-P-NP
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Kişilik Testi (Yetişkinlere Uygulanır)
 • Rorschach Algı Testi (Yetişkin)
 • TAT (Tematik Algı Test) (Ergen & Yetişkin)
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • SCL-90 Semptom Değerlendirme Ölçeği
 • MAUDSLEY Obsessif Kompulsif Değerlendirme Ölçeği
 • Klinik test bataryası

Nöropsikolojik değerlendirme, nörolojide yardımcı muayene yöntemlerinden biridir. Bu muayene beyin-davranış ilişkisi temeline oturan nöropsikolojik testlerle gerçekleştirilir. Karmaşık davranışlarımız, bilişsel işlevlerimiz, belli nöral sistemler aracılığı ile gerçekleşir. Bu nöral sistemler de, anatomik olarak, belli beyin yapılarının, belli beyin bölgelerinin ve bunlar arasındaki ileti yollarının faaliyetine dayanır. Nöropsikolojik testler, bu nöral sistemlerin ürünü olan karmaşık davranışlarımızı, bilişsel işlevlerimizi değerlendirerek, beynin bu yapılarının muayenesine katılmış olur.

Nöropsikolojik Değerlendirme Ne zaman ve Hangi Amaçlarla İstenilir?

 1. Ayırdedici Tanı Amacıyla
 2. Hastalığın İzlenmesi Amacıyla
 3. Rehabilitasyonun Planlanması Amacıyla

Uygulanan Nöropsikolojik Test Bataryası:

 • WESCHLER BELLEK ÖLÇEĞİ
 • BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
 • SDÖT
 • STROOP
 • WCST
 • BENTON
 • İŞARETLEME